متن آهنگ جاده هراز معین زد

تو همه برای منی و من

اگه تو نباشی چه بی کسم
انقده تو خوبی که در عجب

من به گرد پاتم نمیرسم
بهتره که دورم نشی ازم

خنده هات برای دل منه
گل سرزمین وجود تو

حق منه آب و گل منه
با تو بهترم با تو بهترم

گل فقط برای تو میخرم
حرف تو به گوشم میره

فقط من برا عالم همه کرم
همه کس و کار دل منی

آروم و قرار دل منی
با تو خوب و بد واسه من

یکی پاییز و بهار دل منی

چشماتو بپوشون تو از همه

اون نگات تمامش مال منه

جاده هراز توی موهات

پر پیچ و تاب و قر و قمه

جلو چشام راه برو برام

هر قدم یه شعر واسه گفتنه

قهر نکن که قهرت برای من

بهترین دلیل واسه مردنه
قربون گلای روی پیرهنت

اون چادر رنگی پوشیدنت

دست اگه رسید روزی به دهن

قول میدم و میام و میگیرمت
دست اگه رسید روزی به دهن

قول میدم و میام و میگیرمت

همه کس و کار دل منی

آروم و قرار دل منی
با تو خوب و بد واسه من

یکی پاییز و بهار دل منی

چشماتو بپوشون تو از همه

اون نگات تمامش مال منه

جاده ی هراز توی موهات

پر پیچ و تاب و قر و قمه