متن آهنگ طرفش منم من میثاق راد

عشق دارم یه تیکه ماه نیومده

کسی روی دلش ادا میریزه

برام عادتشه مغروره دلش
عشق دارم دوست داشتنش

دیوونه کنندس بی دلیل من و اون

کنار هم کل همه عشقارو زدیم
کسی چپ نگاش کنه

طرفش منم من

عشقمو بد صداش کنه

طرفش منم من
نگاه نگاه خنده هاش کنه

طرفش منم من

بخواد از دلم جداش کنه

طرفش منم من

همه جوره پای دلمه و دلبریاش

خاصه واسه این کاراشه

دلم اینجوری دلشو خواسته
نمیشه بهش حرف بزنی

چون خیلی حساسه

منو بهتر از خودم یه وقتا میشناسه
کسی چپ نگاش کنه

طرفش منم من

عشقمو بد صداش کنه

طرفش منم من
نگاه نگاه خنده هاش کنه

طرفش منم من بخواد

از دلم جداش کنه طرفش منم من

میثاق راد طرفش منم من