متن آهنگ بی خداحافظی علی پارسا

همه ی عمر منه خودشم

هم میدونه میتونه

باشه ولی نمیمونه
میبینه وابستم میبینه

داغونم بی تفاوت

میره کاش میشد منم بتونم
اگه تنها تر شم ز

ندگی سخت تر شه

کارمون آخر سر به جدایی برسه
به تو ثابت میکنم

اونی که میره کیه

آخر غصه من بی خدافظیه
بی خداحافظی از شهر میرم

نه منو میبینی نه تورو میبینم

هر بلایی سرم اومد کار قلب سادمه
میرم از شهر تو اما همه چی رو یادمه

اگه تنها تر شم زندیگم سخت تر

شه کارمون آخر سر به جدایی بکشه
به تو ثابت میکنم

اونی که میره کیه

آخر غصه من بی خدافظیه
بی خداحافظی از شهر میرم

نه منو میبینی نه تورو میبینم

هر بلایی سرم اومد کار قلب سادمه
میرم از شهر تو اما همه چی رو یادمه

علی پارسا بی خداحافظی