متن آهنگ درد مهدی احمدوند

عشـــق درده

خیلیارو دیـونـــه کرده

وقتی اسیرت کنه روزای خوشت برنمیگرده
همیشه معشوق شاهه عاشق مثل برده

همیشه عاشق قبلشو یه جایی گم کرده
افتادم به پای اونکه نمیخوادم

وقتی همه دنیا تو و رویات شه یه آدم
بفهمی ای کاش که هنوز هستی تو یادم

چندتا خط حرف دارم

باهاتو چند تا خط درد و دل

از وقتی تنها کردی منو تو خیابونو ول
یکیو ترجیح دادی به من

غرور من شکست

وای تو چه درسی دادی

به من عشق بدترین تجربس
آزارم میده دلی که از آدما ترسیده

اعتمادش رو داره به آدمنا از دست میده
ای وای چه روزگاری

برام ساختن ای وای

افتادم که رو دور باختن
ای داد کشت غم دوری منو

از حالم چی برات بگمو
ای داد از غم بی خبری

وای از تو دیگه نیست اثری

مهدی احمدوند درد